default_mobilelogo

 

Optická únia, aj na základe požiadaviek konečných spotrebiteľov, spustila projekt jednoduchej identifikácie prevádzky očnej optiky, v ktorej sú dodržané všetky náležitosti plnohodnotnej očnej optiky. Na Slovensku existuje niekoľko druhov podnikateľských subjektov, ktoré nespĺňajú štandardy viazanej živnosti v oblasti očnej optiky. Chceme jasne odlíšiť prevádzky, ktoré tieto kritéria spĺňajú.

Očné optiky zahrnuté v tomto identifikačnom programe spĺňajú kritériá odbornej vzdelanosti presonálu, majú materiálno technické a aj priestorové vybavenie, ktoré presne definuje zákon.

OÚS touto cestou upozorňuje, že nie je jedno, kde si spotrebiteľ okuliare nechá vyrobiť, pretože nesprávne zhotovenými okuliarmi si môže nenávratne poškodiť jeden z našich najdôležitejších vnemov.

 

Zoznam prevádzok zastrešených v Opticek únii Slovensk
> Členovia OÚS

 

Vzor nálepky umiestnenej na dverách prevádzok: